PSSE w Wieliczce zaprzestaje bezpośredniej obsługi klientów i ogranicza realizację zadań statutowych. Sprawy prosimy załatwiać poprzez telefon, e-mail, e-PUAP lub pocztą tradycyjną. Kontakt osobisty z pracownikami PSSE będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Dodatkowe numery telefonów w zakresie zakażeń koronawirusem
537 246 198 i 537 246 291 w godzinach 7:30-20:30


987 - informacja dotycząca kwarantanny - całodobowa
12 392 11 10 - informacja dla seniorów w godzinach 8:00-17:00

Aplikacja kwarantanna domowa
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Bieżące informacje i pytania odnośnie koronawirusa znajdują się w  serwisie rządowym: https://www.gov.pl/web/koronawirus
Wszystkie publikowane na tej stronie materiały to oficjalne komunikaty, informacje, porady  
potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Jakie są możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie? Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje?

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: ...

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Należy zwracać szczególną uwagę na...

Prawidłowość  i bezpieczeństwo wykonywanego transportu osób i rzeczy  w dużej mierze zależy od poziomu sprawności psychofizycznej kierowcy. Profilaktyka bezpieczeństwa zdrowotnego, w przypadku kierowców zawodowych, powinna być prowadzona równolegle z propagowaniem...

Ze wszystkich stron docierają do nas mity i półprawdy dotyczące zdrowego życia. Z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia powstała strona, na której znajdziemy rzetelne informacje o zdrowym żywieniu. ncez.pl - to adres nowej strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Jej...

Papieros elektroniczny, czyli tzw. e-papieros to elektroniczny system dostarczający nikotynę. Jest to urządzenie elektroniczne, które podgrzewa dedykowany roztwór inhalacyjny (e-liquid) do temperatury około 200-300°C, wytwarzając aerozol, który drogą inhalacji dostarczany jest do układu oddechowego użytkownika.

Komunikat o ograniczeniu realizacji zadań statutowych

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce – zwanej dalej „PSSE w Wieliczce” – podjąłem decyzję o ograniczeniu z dniem 26 marca 2020 r. realizacji zadań statutowych PSSE w Wieliczce.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób powracających do kraju

Byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południwej, Japonii, Iranie lub w innym kraju dotkniętm epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni?
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie (zobacz ulotka)

Czytaj więcej...

Informacja ws. nowego koronawirusa

Sytuację epidemiologiczną ws. nowego koronawirusa SARS-CoV-2 monitoruje na bieżąco Główny Inspektorat Sanitarny. Jest to sytuacja szybko ewoluująca, a informacje są aktualizowane w miarę ich udostępniania. Aktualne informacje dostępne są pod adresem:  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Liczba przypadków oraz ich rozmieszczenie geograficzne przygotowane przez John Hopkins University CSSE (Center for Systems Science and Engineering)  na podstawie źródeł: WHO, U.S CDC, ECDC, CDC w Chinach, NHC, DXY: Wuhan Coronavirus Cases Map.

Informacja Ministerstwa Zdrowia - Co musisz wiedzieć o koronawirusie ,
Informacje i zalecenia - gov.pl/koronawirus

Zobacz:
ZUS -Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy
Q&A dotyczące żywności i koronawirusa
Informacja dla seniorów
Informacja GIS w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Komunikat dla podróżujących nr 60 [31 marca 2020]
Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych
Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch [27 lutego 2020]
Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem
Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej
Lotnisko Kraków Airport wdrożyło procedury w związku z koronawirusem
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 – ZALECENIA [21 lutego 2020]
Przesyłki z Chin (listy lub paczki)
Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). [14 lutego 2020]
Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) [18 lutego 2020]

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce