Przydatne wzory wniosków i formularzy:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na Ekshumacje
 3. Wniosek o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej
 4. Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 5. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 6. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 7. Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS
 8. Karta zgłoszenia pracodawcy
 9. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
 10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania
 11. Wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań higieniczno-sanitarnych (także podmioty lecznicze)
 12. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
 13. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG
 14. Informacja o podejrzeniu zachorowania / zachorowaniu na chorobę Meningokokową
 15. Informacja o przypadku zachorowania / podejrzenia zachorowania na Odrę
 16. Raport na boreliozę
 17. Zgłoszenie ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową
 18. Zgłoszenie Ostrego porażenia wiotkiego (OPW) lub POLIOMYELITIS
 19. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
 20. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
 21. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/ zgonu osoby zakażone
 22. Zgłoszenie zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia publicznego
 23. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
 24. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
 25. Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce