STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce podejmuje liczne działania na rzecz promowania zdrowego stylu życia , zapobiegania chorobom zakaźnym i wdrażania programów edukacyjnych realizowanych w szkołach z terenu powiatu wielickiego.

Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia prowadzi działalność oświatowo – zdrowotną poprzez popularyzację zdrowego trybu życia, zapobieganie chorobom zakaźnym.

Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności i ustalenie potrzeb prozdrowotnych w oparciu o dostępne wskaźniki.

Koordynuje  i nadzoruje  działalność oświatowo zdrowotną prowadzoną przez placówki nauczania i wychowania a także dokonuje oceny ich skuteczności.

Do kierunków działań OZ i PZ należy:

  • Wdrażanie oraz realizowanie programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, celem którego jest podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych 
  • Prowadzenie poradnictwa metodycznego i merytorycznego oraz udostępnienie pomocy dydaktycznych
  • Dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych
  • Współpraca z jednostkami samorządowymi i instytucjami publicznymi
  • Współpraca z innymi działami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieliczce .

Raport - „Cukier, otyłość – konsekwencje”

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało raport - „Cukier, otyłość – konsekwencje” przygotowany przez analityków Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacząco wzrosło spożycie cukru. Przeciętny Polak je o prawie 11,8 kg więcej cukru przetworzonego rocznie niż 10 lat temu. Nadmierne spożycie cukru jest przyczyną otyłości, która według danych z 2016 roku dotyczy już 23% kobiet i 25% mężczyzn. Aż 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły.

Zachęcamy do zapoznania się z: Raport , Prezentacja

Czytaj więcej...

Nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży

Podczas IV Kongresu Narodowego Kongresu Żywieniowego zakomunikowano, że powstała Nowa Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży  (4-18 lat).
Specjaliści, kierując się najnowszymi doniesieniami na temat wzrostu otyłości wśród dzieci i młodzieży, ukierunkowali właściwy tryb życia młodych ludzi na aspekty życia, mające na celu walkę z zaburzeniami żywienia. Wyniki badań są bardzo złe. Co 5 dziecko w Polsce ma nadwagę. Wzrasta odsetek młodzieży z zaburzeniami w postaci bulimii czy anoreksji. Zauważono, że głównym powodem tycia jest brak równowagi pomiędzy ilością spożywanych kalorii, a aktywnością fizyczną. Dostrzeżono ogromny wpływ snu i sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci na kształtowanie się masy ich ciała. Tworząc nową piramidę żywieniową, podjęto walkę z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem

W profilaktyce chorób nowotworowych duże znaczenie ma odżywianie i tryb życia. Właściwa dieta, aktywność fizyczna oraz ograniczenie używek pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworów. Należy także regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym - wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie. Międzynarodowe zespoły badawcze szacują, że nawet 90% nowotworów powodują czynniki zewnętrzne, na które mamy wpływ. Przestrzegając prostych zasad zdrowego stylu życia, jesteśmy w stanie obniżyć ryzyko zachorowania. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w ten sposób można uniknąć nawet 50% przypadków wszystkich nowotworów. Zasady, których należy przestrzegać, zostały opracowane dzięki wieloletnim badaniom naukowym i opublikowane pod tytułem „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. Na podstawie dwunastu zaleceń Kodeksu stworzono polską publikację „12 sposobów na zdrowie”.

Bezpieczne ferie

Ferie to radosne, ekscytujące wydarzenie. Aby móc w pełni cieszyć się urokami zimy powinniśmy zadbać o to, by wypoczynek dzieci i młodzieży odbywał się w sposób bezpieczny, a przygotowane przez organizatorów i wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku nie tylko sprawiały radość, ale miały funkcję edukacyjną i pozostawiły miłe wspomnienia.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce