„Czyste powietrze wokół nas”
Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są:

 • dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
 • rodzice i opiekunowie dzieci.

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
 • w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

Na poziomie krajowym honorowy patronat nad programem objęli:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu

Program realizowany jest cyklicznie od 6 lat. Bardzo dziękuję za wspólne działania oświatowo – zdrowotne realizowane w ramach w/w programu i mam nadzieję na dalszą współpracę.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać po tel. 12 288 01 38 wew.109 lub osobiście w siedzibie PSSE w Wieliczce

 

Podsumowanie programu Czyste Powietrze Wokół Nas realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 na terenie powiatu wielickiego.

W roku szkolnym 2018/2019 do realizacji programu przystąpiły 22 palcówki w tym 12 przedszkoli i 10 oddziałów przedszkolnych.

Ogółem w programie udział wzięło 798 dzieci z grupy wiekowej od 5- 6 lat

Liczba rodziców biorących udział w programie to 527 osób

Ogółem w programie udział wzięło 1325 osób.

Program realizowany był w formie zaproponowanych 5 zajęć warsztatowych.

W ramach programu ogłoszony został  konkurs plastyczny którego  celem było podniesieni poziomu świadomości dzieci na temat zagrożeń związanych z paleniem papierosów , a także ugruntowanie nabytej wiedzy uzyskanej podczas realizacji programu. Organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieliczce gdzie honorowy patronat objął Starosta Wielicki. Program rozszerzony był także o dodatkowe działania związane ze smogiem a mianowicie dzieci miały możliwość obejrzenia filmu edukacyjnego „ SMOG”, spotkanie z fizjoterapeutą z Uzdrowiska z Koplanii Soli w Wieliczce. Zajęcia wzbogacane były przez wykonywanie eksperymentów i ćwiczeń.

Podsumowanie programu
W opinii szkolnych i przedszkolnych koordynatorów programu Czyste powietrze wokół nas cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci , które chętnie uczestniczyły w zajęciach łatwo i szybko przyswajały informacje na temat szkodliwości dymu oraz skutków palenia papierosów. Poprzez program wzrosła także świadomość rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na szkodliwe działanie dymu tytoniowego.

Wszystkie placówki realizujące program w roku szkolnym 2018/2019 zadeklarowały chęć udziału w programie w roku następnym.

Powiatowy Koordynator Programu Starszy Asystent Sylwia Nowakowska

Zobacz

Polecamy

Kontakt

Punkt Informacyjny:
tel. + 48 222 500 115
fax. +48 12 289 05 00

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce