Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej nauczy Polaków jak zdrowo jeść

Ze wszystkich stron docierają do nas mity i półprawdy dotyczące zdrowego życia. Z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia powstała strona, na której znajdziemy rzetelne informacje o zdrowym żywieniu. ncez.pl - to adres nowej strony internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Jej...

Read more
Czy wiesz co to jest HCV?

HCV (ang. Hepatitis C Virus) jest to wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej. Wirus może przenosić się na inne osoby bezpośrednio przez przetoczenie skażonej krwi lub pośrednio, poprzez wspólnie użytkowane przedmioty zanieczyszczone krwią. Należy zwracać szczególną uwagę na...

Read more
Nowe narkotyki - "Dopalacze"

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa niebezpieczne i nieznane substancje? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutków zażywania dopalaczy? Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości leczenia i terapii? Gdzie uzyskać pomoc i wsparcie?

Read more
OBOWIĄZEK REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WIELICZCE PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.

NIEODPŁATNEJ REJESTRACJI NALEŻY DOKONAĆ:

1.  POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU NA URZĘDOWYM FORMULARZU DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ: ...

Read more

Ogólne Wytyczne dla podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji

Wytyczne te są jedynym opracowaniem regulującym wykonywanie procedur dekontaminacyjnych w Polsce i stanowią cenny zbiór zasad, które powinny być wdrażane we wszystkich placówkach udzielających świadczeń zdrowotnych oraz w zakładach usługowych, w których wykonywane zabiegi mogą prowadzić do przerwania ciągłości tkanek (np. zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, studia tatuażu i odnowy biologicznej).

FONTANNA TO NIE WANNA !!!!!

W miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wieliczce rozpocznie akcje informacyjno-edukacyjną mającą na celu przybliżenie problematyki zagrożeń dla zdrowia osób przebywających w pobliżu fontann zlokalizowanych w miejscach ogólnodostępnych.
Akcja będzie miała na celu rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej ww. problematyki poprzez rozdawanie ulotek i rozwieszanie plakatów w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców i turystów gminy Wieliczka i Niepołomice.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce w oparciu o pismo z Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych informuje, że osoby planujące wyjazd na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 między 14 czerwca a 15 lipca br. powinny być zaszczepione zgodnie z obowiązującym programem szczepień ochronnych w ich kraju zamieszkania, żeby zabezpieczyć się przed takimi chorobami zakaźnymi, jak: odra, świnka, różyczka, błonica, tężec, krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby typu A i choroba meningokokowa.

Ponadto należy wziąć pod uwagę podwyższone ryzyko narażenia na zachorowanie na nieżyty żołądkowo-jelitowe, dlatego istotne jest przestrzeganie zasad higieny czyli: regularne mycie rąk wodą z mydłem, picie bezpiecznej wody (butelkowanej, chlorowanej lub wcześniej ugotowanej), spożywanie dokładnie ugotowanej żywności, nie mycie warzyw i owoców przed ich spożyciem z użyciem wody zdatnej do picia oraz korzystanie z urządzeń sanitarnych.

W przypadku kontaktu seksualnego z nowo poznaną lub przypadkowo poznaną osobą należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie się przed zachorowaniem na choroby przenoszone drogą kontaktu seksualnego w tym zakażenia HIV.

#mamczasrozmawiac

W piątek 8 czerwca rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy, o zdrowiu, w tym o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową np. AIDS.

Czytaj więcej...

Zmiany w prowadzeniu nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli w świetle nowych przepisów

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowaustawa Prawo Wodne(Dz. U. z 207r. poz. 1566), która zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z 18 lipca 2001 o tej samej nazwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121).

Podobnie jak w poprzedniej ustawie Prawo Wodne obecna także zawiera zapisy dające delegację do wydania przepisów wykonawczych dla Ministra Zdrowia:

  • w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (art. 48 ust 1) - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr  86, poz. 478 ze zm.),
  • w sprawie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz sposobu ich oznakowania (art. 49) - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527 ),

oraz dla Ministra Środowiska:

  • w sprawie profilu wody w kąpielisku – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz .U. Nr 36, poz. 191)

Celem ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Miło nam poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Fontanna to nie wanna”. Komisja konkursowa po przeanalizowaniu nadesłanych prac konkursowych pod względem estetki wykonania, zgodności z tematyką konkursu, czytelnością przekazu wyłoniła 3 laureatów:

I m-ce Natalia Nosal ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie
II m-ce Zuzia Majchrowska ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
III m-ce Maja Kopiniak ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie.

Wyłonionym laureatom gratulujemy. Otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce.
Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i udział w konkursie.

Czytaj więcej...

Zobacz

Polecamy

Kontakt


2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce